DOMKI LETNISKOWE

OBIEKT

DOMKI-APARTAMENTY

1. Pobyt rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

2. Ewentualny wcześniejszy przyjazd bądź późniejszy wyjazd możliwy jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym bądź osobistym z właścicielem ośrodka.

3. Pobyt w domkach przewidziany jest dla maksymalnie 4 osób (wliczając w to każde dziecko). Ewentualny pobyt dodatkowej osoby wymaga wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem obiektu. Właściciel ma prawo zażądać dodatkowej opłaty lub odmówić przyjęcia większej ilości osób, jeśli nie były uprzednio zgłoszone.

4. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% całej kwoty za pobyt, płatna najpóźniej 3-go dnia od wstępnej rezerwacji. Brak wpłaty zadatku w podanym terminie powoduje anulowanie wstępnej rezerwacji.

5. Pozostała kwota za pobyt wraz z opłatą klimatyczną pobierana jest w dniu przybycia do ośrodka, podczas meldowania.

6. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.

7. Opłata za zużytą energię elektryczną pobierana jest wg wskazań licznika w dniu wyjazdu.

8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności, które mogą być spowodowane przez niezależnych dostawców np. czasowym brakiem wody, prądu, innych.

9. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za mienie przybyłych gości.

10. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko osoby zakwaterowane. Ewentualne wizyty osób niezakwaterowanych mogą odbywać się wyłącznie do godz. 21:00, po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem.

11. Każdy domek wyposażony jest w grzejnik olejowy/elektryczny. Prosimy o niekorzystanie z dodatkowych urządzeń grzewczych.

12. Za wszelkie szkody i zniszczenia powierzonego mienia odpowiedzialność ponosi najemca. Na poczet zniszczeń w dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500zł a zwracana w dniu wyjazdu jeśli na domku nie stwierdzono uszkodzeń/zniszczeń.

13. O wszelkich zauważonych usterkach i awariach prosimy niezwłocznie informować właściciela obiektu (tel. 698 704 912).

14. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz palenia świeczek.

15. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od 22:00 do 07:00.

16. Korzystanie z placu zabaw przez dzieci możliwe jest tylko w obecności rodziców bądź opiekunów.

17. Wpłata zadatku oznacza zaakceptowanie regulaminu ośrodka.